Karies och dess moderna behandlingar

karies umeå

Vad är karies

”Karies, även känt som hål i tänderna, är en sjukdom som är fem gånger vanligare än astma och sju gånger vanligare än hösnuva.” – Michael C. Alfano, dekanus för New York University College of Dentistry.

Världshälsoorganisationen varnar för att karies är ett av världens vanligaste hälsoproblem i industriländerna och särskilt i utvecklingsländerna. En uppskattning säger att åtminstone en av 90 i USA har hål. Barn och pensionärer är de två grupper som löper störst risk.

Barn och karies

Hos barn händer det oftast när sockerrika livsmedel såsom godis stannar kvar på tänderna. I munnen finns bakterier som lever i plack (en klibbig, vitaktig film framställd genom vår saliv) som omvandlar sockret till syror. Dessa syror fräter bort tandens skyddande beläggning även känd som emaljen. Överdriven destruktion av denna yttre yta resulterar i tandröta.

Vad som också gör vuxna benägna att drabbas av karies är när åldrandet orsakar att tandköttet drar sig tillbaka från tänderna. Kombinerat med andra tandköttsproblem exponeras tandens rot för plack. Detta orsakar en nedbrytning av tandroten. Människor som redan har ett antal lagningar (fyllningar och kronor) kan också drabbas av karies, speciellt runt tändernas kanter.

Priset för tänder förstörda av karies

Karies, i synnerhet i de främre tänderna, kan bli ett hinder för ett tilltalande utseende, vilket påverkar självkänslan. Karies kan också påverka en persons känslomässiga och sociala välbefinnande genom att orsaka smärta och obehag på grund av tandvärk. Utöver detta kan det också orsaka allvarliga hälsoproblem som undernäring genom att störa en individs förmåga att äta vissa livsmedel. Om karies inte behandlas tidigt kan komplikationer från infektionen orsaka svullnad av ansikte och hals, feber och blodförgiftning.

Förebyggande åtgärder är mycket billigare och mindre smärtsamt än behandling. Även om karies kvarstår som en av de vanligaste kroniska sjukdomarna, har många människor idag en bättre munhälsa än tidigare. Den samlade insatsen från många hälsoorganisationer i att höja oral hälsomedvetande, stöd av regeringen och samarbetet från allmänheten har gjort att denna förbättring uppnåtts. Flera samhällsbaserade program som syftar till att lösa munhälsoproblemens dilemman genomförs. Dessa inkluderar fluoriderat vatten och skolor har fluorprojekt för barn. Dock kan dessa program inte nå många avlägsna områden där etniska minoriteter finns och där många människor lever i fattigdom. Deras tillgång till formell utbildning och tandvård är mycket begränsad. Detta visar behovet av mer samhällsbaserade dentala program för att hjälpa människor att ta hand om sina tänder.

American Association for Dental Research och International Association for Dental Research har länge samarbetat för att sprida metoder för att förebygga karies. De utbildar folk i god munhygien som att borsta två gånger om dagen med fluortandkräm, regelbunden kontroll hos tandvården, användning av tandtråd, äta näringsrik mat, och begränsat ätande mellan måltiderna.

Dentalforskare har nyligen upptäckt hur de bakterier, som angriper tänder, fäster sig på emaljen. Denna nya information kan innebära betydande fördelar för att öka allmänhetens kunskaper om att eliminera de skadliga effekterna av karies-bakterier (Streptococcus mutans). Bortsett från detta är de också i färd med att utveckla vacciner mot karies och upptäcka andra nya metoder för angrepp på dessa skadliga bakterier.

Andra kariesbehandlingar, dvs dentala implantat, Healozone gas (som påverkar saliven att skydda tänderna naturligt) och spruta på genmodifierade bakterier, som inte producerar skadlig syra, håller också på att utvecklas. Användningen av fiberoptik och fluorescerande metoder övervägs också för att eventuellt upptäcka karies mycket tidigare än röntgen och visuella inspektioner.

Dessa framsteg vid behandling av hål i tänderna är bevis på den ökande uppmärksamheten på munhygien. Men att främst förlita sig på dessa upptäckter garanterar inte att karies fullständigt försvinner från listan över de vanligaste globala hälsoproblemen. Ytterligare förbättringar för behandling av karies innebär utökat tandvårdsutbildning, tidig motverkan av dålig munhygien, större engagemang från föräldrarna i barnens tandhälsa och uppskattning av hur ovärderligt ett vackert leende är.

Originally posted 2012-10-29 08:04:54.